Gå til innhold

Velkommen til Floren skole

Floren skole er en barneskole på Kirkeøy i Hvaler kommune. Skolen har i dag 175 elever og 27 ansatte.


Åpenhet: Vi er åpen på hva som er viktig for oss og åpne for hva som er viktig for andre.

Profesjonalitet: Vi arbeider for å bygge sosial og faglig kompetanse hos elevene. Vi viser respekt for hverandre for å bygge gode relasjoner.

Engasjement: Vi engasjerer oss i arbeidet for å fremme motivasjon hos elevene.

Nyskaping: Vi arbeider sammen for å utvikle oss videre. Vi er opptatt av å lære av andre og å dele kunnskap med hverandre.

 

Se i venstremenyen for å finne mer informasjon om skolen.

 

Publisert
11.08.2010
Sist endret
15.09.2017
Publisert av
Øystein M. Lande