Gå til innhold

SU

Informasjon om og fra samarbeidsutvalget

Elevrepresentanter: Jesper Aas og Lilly Tingelholm

Representanter fra foreldrene: Hans Kristian Lunde (utvalgets leder) og Maria Bache -Wiig

Vara : Marius Kirkeng

Representanter fra de ansatte: Irene Storehjelm, Guro Holt Abrahamsen og Hilde Wang Erlandsen

Vara : Ida C. Hanssen

Politiske representanter: Roy Hansen

Skolens ledelse: Øystein Dolve