Gå til innhold

SMU

Skolemiljøutvalget

Elevrepresentanter: Jesper Aas og Lilly Tingelholm

Representanter fra foreldrene: Hans Kristian Lunde (utvalgets leder) og Maria Bache -Wiig

Vara : Marius Kirkeng

Representanter fra de ansatte: Hilde Wang Erlandsen

Vara : Ida C. Hanssen

Politiske representanter: Roy Hansen

Skolens ledelse: Øystein Dolve