Gå til innhold

Historikk

Hvaler kommunes bygdebok for perioden 1945 til 2000 er Åttekanten skole beskrevet som ”legendarisk” . Dette fordi skolen var den første åpne skolen i Norge, da den åpne sine dører i 1968 og med dette avløste Spjærøy skole og Vestre Hvaler skole.

Skolens utforming og den særegne undervisningen dette ga grunnlag for, ga skolen et nasjonalt ry. Mang en lærer og rektor valfartet til Åttekanten på Vesterøy i skolens første år for å gjøre seg kjent med en pedagogikk som i stor grad hentet sin inspirasjon fra antroposofien og Rudolf Steiners pedagogikk. Skolens første rektor, Asbjørn Rummelhoff og lærer og kunstner Øivind Sand, var av de som fremsto som pedagogiske idémakere på Åttekanten i skolens første år.

Etter hvert vokste det fram en kritisk holdning i lærerkollegiet til den åpne løsningen, noe som resulterte i at bygningsmessige endringer ble gjort for igjen å gå tilbake til mer tradisjonell klasseromsundervising. I dag har skolen funnet en bygningsmessig løsning som både tar opp i seg muligheten for åpne løsninger, samtidig som behovet for mer skjermet undervisning i ”klasserom” blir ivaretatt. Gjennom skolens midtseksjon ”midten”, opprettholdes muligheten for undervisning i en åpen romstruktur. I tillegg til å fungere som undervisningsrom, er dette samlingsstedet for skolens fellesarrangementer og oppsetting av forestillinger, møter etc.

Fram til skoleåret 2006/2007 var Åttekanten en av kommunens tre kombinerte barne- og ungdomsskoler. Ved endringen av skolestrukturen på Hvaler, ble Åttekanten igjen en ren barneskole. I dag har skolen rundt 150 elever, mens 24 personer har sin arbeidsplass her. Rita Wiborg har vært rektor ved skolen fra skoleåret 2007/2008.

Publisert
03.10.2012
Sist endret
20.03.2017