Gå til innhold

Informasjon til foresatte for nye førsteklassinger i 2017

Her finner du viktig informasjon om du har en sønn eller datter som begynner i førsteklasse til høsten.

INNMELDING AV BARN SOM SKAL BEGYNNE PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE, AUGUST 2017.

Her følger en orientering om fremdriftsplanen ved skolen i forbindelse med mottak av nye elever i 1. trinn. Vi ser fram til å treffe dere alle sammen!

INNMELDINGSFEST

Tirsdag 9. mai, kl. 17.30 inviteres foresatte og våre nye elever på skolen, til innmeldingsfest i midten. Elevene vil høytidelig bli "skrevet inn", og få et diplom som viser at de er "innskrevet" som elever ved skolen.

Til stede er rektor, flere fra personalet som arbeider på småskoletrinnet, 1.-4. trinn

(inkl. personalet på SFO), og barnas kommende kontaktlærer. Det blir boller og brus til barna,

kaffe og kaker til de voksne. HJERTELIG VELKOMMEN!

FØRSKOLEDAGER

31/5 og 1/6 inviteres barna til førskoledager. Det blir to halve dager sammen med sin kommende kontaktlærer i 1. trinnsrommet. "Skoledagen" vil vare fra kl. 09.00-12.00. Foresatte

kan vente på skolen. Barna vil få "smake" litt på hvordan det er å gå på skolen og bli litt kjent.

De vil også få møte sine faddere, elever på kommende 5. trinn, som får et ekstra ansvar for å

ta seg av de yngste det første skoleåret.

Vi arrangere også fadderdag 15. juni kl. 10.00. Barna får en «bli kjent dag» med fadderne sine.


Her finner du påmeldingsskjema til SFO

 

Publisert
20.03.2017
Sist endret
20.03.2017