Gå til innhold

Informasjon til foresatte for nye førsteklassinger i 2018

Her finner du viktig informasjon om du har en sønn eller datter som begynner i førsteklasse til høsten.

INNMELDING AV BARN SOM SKAL BEGYNNE PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE, AUGUST 2018.

Her følger en orientering om fremdriftsplanen ved skolen i forbindelse med mottak av                      nye elever i 1. trinn. Vi ser fram til å treffe dere alle sammen!

INNMELDINGSFEST

 

Tirsdag 8. mai, kl. 18.00 inviteres foresatte og våre nye elever på skolen, til innmeldingsfest i midten. Elevene vil høytidelig bli  ”skrevet inn”, og få et diplom som viser at de er ”innskrevet” som elever ved skolen.

Til stede er rektor, flere fra personalet som arbeider på småskoletrinnet, 1.-4. trinn

(inkl. personalet på SFO og barnas kommende kontaktlærer. Det blir boller og brus til barna,

kaffe og kaker til de voksne. HJERTELIG VELKOMMEN!

 

 

FØRSKOLEDAGER

 

30. mai og 31. mai inviteres barna til førskoledager. Det blir to halve dager sammen med sin kommende kontaktlærer i 1.trinnsrommet.  ”Skoledagen” vil vare fra kl. 09.00-12.00. Det er mulig for foresatte å vente på personalrommet i denne tiden. Barna vil få ”smake” litt på hvordan det er å gå på skolen og bli litt kjent. De vil også få møte sine faddere, elever på kommende 5. trinn, som får et ekstra ansvar for å ta seg av de yngste det første skoleåret. De får også møte 1.trinn. De må ha med mat og drikke, men de som ønsker det kan få melk.

Vi arrangerer også fadderdag 14. juni kl. 10.00-12.00. Barna får en «bli kjent dag» med fadderne sine.

 

 

VEDLEGG m.m.

 

  • Skjema for innmelding av elev til 1. trinn ved Åttekanten skole (tas med på festen 8. mai ferdig utfylt, eller sendes skolen.)
  • Påmelding til skolefritidsordningen (SFO) ved Åttekanten skole, leveringsfrist 31. mai.
  • Første skoledag i august 2018 blir 20. august. SFO åpner onsdag 01.08.18. Påmelding til SFO 01.08-15.08.18 fås på innmeldingsfesten. Påmeldingsfrist til dette er også 31.05.18.
  • Foresatte blir invitert til et møte ca. 2 uker etter skolestart hvor det informeres om bla. organisering av skoledagen, arbeidsmåter, arbeidsmål og praktiske forhold rundt våre yngste elever.

 

Åttekanten skole 26.04.18

Vennlig hilsen rektor Øystein Dolve

Publisert
20.03.2017
Sist endret
02.05.2018