Gå til innhold

FAU

Informasjon om og fra FAU

Medlemmer av FAU i skoleåret 2016/2017

1 Eva-Lill Sommerin Haugen og Jeanette Andersen

2 Marius Kirkeng og Kristian Gulbrandsen

3 Hans Kristian Lunde og Frode Lindquist

4 Andre Bøe- Pedersen og Linda M Andersen

5 Christin Rømyr Mareth og Kristin Bustgaard

6 Kristine Iversen og Pia Graham

7 Maria Bache- Wig og Kjell Jørgensen

 

FAUs styre i 2016/2017

FAU-leder : Hans Kristian Lunde

Nestleder/sekretær : Linda Andersen

Kasserer : Maria Bache-Wig

Skolemiljøutvalget/samarbeidsutvalget : Hans Kristian Lunde, Maria Bache-Wig, vara Marius Kirkeng