Gå til innhold

Karakterer - klageadgang

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Alle karakterer som skal stå på vitnemålet, kan påklages. Det kan klages på standpunktkarakterer, eksamenskarakterer, karakterer til fag- og svenneprøver og kompetanseprøve, realkompetansevurdering og karakter i orden og oppførsel. Den som har klagerett, kan kreve begrunnelse. Ved skriftlig eksamen kan eleven be om å få kopi av egen eksamensbesvarelse når karakteren er fastsatt, men det kan ikke kreves en begrunnelse for karakteren.

Målgruppe

  • Elever, lærlinger, privatister og praksiskandidater, eller de som disse har gitt skriftlig fullmakt.
  • Foreldre til umyndige elever, lærlinger eller privatister har selvstendig klagerett.

Vilkår

Elever under 15 år kan ikke klage uten skriftlig samtykke fra foreldrene.

Samarbeidspartnere

Lover

Se forskrift til opplæringslova kap. 5

Forskrift til opplæringslova

Veiledning

Klagen må være skriftlig. Den må underskrives av klageren eller eventuelt av den som har fullmakt. Klagen skal oppgi det vedtaket som blir påklaget. Klagen bør inneholde begrunnelsen for klagen. Ved klage på karakter etter skriftlig eksamen er det ikke nødvendig å begrunne klagen.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

Karakterer, evaluering, eksamenskarakter, standpunktkarakter, vitnemål, avgangsprøve, fagprøve, kompetanseprøve, eksamen, klage
Publisert
10.11.2009
Sist endret
17.10.2012