Gå til innhold

Returpunkter

Returpunkt og plasseringer

Et returpunkt er en plass med en eller flere containere eller beholdere hvor du kan levere restavfallet ditt. Returpunktene er plassert over hele Hvaler, inkludert Søndre Sandøy, Nordre Sandøy, Hærføl og Lauer. Alle returpunkt kan benyttes av alle abonnenter på Hvaler. Dette vil si at du for eksempel kan benytte neste returpunkt dersom ditt eget skulle være fullt. Returpunktene er strategisk plassert ved hovedfartsårer, forretninger, parkeringsplasser, havner og mindre veier som er fremkommelig med renovasjonsbil.

Små returpunkt

Her kan det i hovedsak leveres restavfall, men noen av returpunktene har små containere for glass-/metallemballasje. Små returpunkt har som oftest begrenset plass.  

Store returpunkt

Ved store returpunkt kan det leveres glass-/metallemballasje (felles container), papp/papir/drikkekartong (felles container) og restavfall. Antall avfallstyper kan bli utvidet. Ordningen med store returpunkt ble startet opp i 2009. Alle punktene er i dag på plass. 

Publisert
08.12.2016
Sist endret
21.03.2017

Kontaktinformasjon

Sandbakken miljøstasjon
Telefontid man-fre 07.00-14.30
Tlf. 69375089

Praktisk informasjon