Gå til innhold

Jegerprøven

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Hvis du vil jakte, må du først ta jegerprøven. Det obligatoriske jegerprøvekurset har et omfang på 30 timer og er lagt opp med både teori og praksis. Etter gjennomført kurs må du avlegge en teoretisk eksamen som avholdes av kommunen.

Målgruppe

Personer som er 14 år eller eldre og som ønsker å drive med jakt.

Vilkår

Jegerprøven kan avlegges av alle som er 14 år eller eldre. Opplæringsjakt på småvilt kan foregå fra fylte 14 år til fylte 16 år. (Man trenger ikke å ha avlagt jegerprøven.) Opplæringsjakt på storvilt kan foregå fra fylte 16 år til fylte 18 år. (Her kreves det at jegerprøven er bestått og at skyteprøven er avlagt for de artene som det kreves for.)

Samarbeidspartnere

Studieorganisasjoner
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Jeger- og Fiskerforbunds lokallag.

Lover

Veiledning

Kommunen arrangerer skriftlig eksamen. Kursarrangør/lærer har oversikt over eksamensdatoene.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

Du kan ikke klage på ikke-bestått eksamen. Du kan gå opp til ny eksamen uten å betale ekstra eksamensavgift.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

Jakt og fangst, jakt, fangst, fellingstillatelse, fellingsløyve, ettersøkshund, sporhund, jegeravgift, jegerregisteret, småviltjakt, snarefangst, storviltjakt, vald, våpen
Publisert
10.11.2009
Sist endret
26.01.2016