Gå til innhold

Viltforvaltning

Ved påkjørsel av vilt: varsle politiet på telefon 02800.

Hvaler har en stor rådyr- og elgbestand i forholdt til areal. Det drives jakt på elg og rådyr. Det utøves også betydelig jakt på sjøfugl.

Hvert år blir et betydelig antall rådyr påkjørt av bil i kommunen. Vi oppfordrer alle til å ta hensyn.

Hvaler kommune har en politisk oppnevnt viltnemnd som rykker ut og hjelper til når ville dyr skades eller lider. Viltnemnda har ikke ansvar for å fjerne døde dyr som blir funnet i naturen, men kommunen ønsker å få beskjed om funn av døde grevlinger, rådyr og elg med tanke på bestandsforvaltning.

Ved påkjørsel av vilt er det viktig å varsle politiets vaktsentral telefon 02800. De tar kontakt med viltnemnda som rykker ut og hjelper til med evt. avliving av viltet slik at de ikke lider unødig.

Viltnemnda

Viltnemndas representanter for perioden 2015-2019

Espen Dahlstrøm (leder), tlf. 932 81 577
Ammund Sørensen, tlf. 913 57 255
Petter N Borge, tlf. 978 90 425
Thomas Grøtvedt, tlf. 902 30 240
Torstein Johansen, tlf. 976 03 272

Sekretær: Laila Kjølbo Rød, tlf 69 37 51 07

Linker til relevant lovverk

Hundeloven
Viltloven
Hjorteviltregisteret
Naturmangfoldloven

 

Publisert
27.09.2010
Sist endret
27.06.2016