Gå til innhold
Foto: Birgit Klevås
Foto: Birgit Klevås

Naturforvaltning

Verneområder

Som følge av nærhet til tett befolkede områder, stort antall fritidsboliger, attraktive naturområder og godt klima har Hvaler stort press på naturen i forhold til utbygging og slitasje. Dette har resultert i flere nye naturområder som vernes.

Flest rødlistearter på Hvaler

Hvaler er den kommunen i landet som har flest registrerte rødlistearter.Dette medfører at kommunen har stort ansvar for å ta vare på biologisk mangfold.

Lenke til rødlista

Ytre Hvaler nasjonalpark

Landets første nasjonalpark i sjøen ble vedtatt 26 juni 2009 og er beliggende i ytre deler av Hvaler. Per november 2010 er grenser, forskrift og soneinndeling for nasjonalparken vedtatt, mens forvaltningsplanen er under utarbeidelse.

Ytre Hvaler nasjonalparks hjemmeside finner du her.

Naturreservater

Kommunen har totalt 12 naturreservater (Stensdalen - Lerdalen - Ilemyr -  Arekilen - Prestegårdsskogen - Sandøysalta - Vikertjernet - Åsebutjernet - Gravningen - Kvernemyr - Gjølertangen - Skipstadsand - Herfølsalta).

I tillegg er det  fredet 2 fuglevernområder (Skomakerskjæra - Østre Utengskjær) og 6 hekkeholmer for sjøfugl med ferdselsforbud i tiden 15. april til 15.juli. (Sauedauen - Knubben - Gåseskjær - Møkkalasset - Bjørneskjær - Østre Rødskjær)¨

Her er en oversikt over de vernede områdene på Hvaler.

Nyttige linker

Direktoratet for naturforvaltning www.dirnat.no 
Fylkesmannens miljøvernområde
Fylkesmannens bestemmelser om motorferdsel
Friluftsloven http://www.lovdata.no/all/nl-19570628-016.html

Vanndirektivet www.glomma-sor.no

Publisert
27.09.2010
Sist endret
27.05.2015