Gå til innhold

Til fots eller med ski

Det er fri ferdsel i utmark, om vinteren også på frossen eller snødekt åker og eng.

Det er ferdselsforbud i enkelte områder i perioden 15.4-15.7.

Bruk gjerne Hvalers omfattende stinett og kyststi (merket).

Båndtvang for hunder 1.4.-20.8. Vær obs. på beitedyr på flere øyer og holmer! Les mer i lokal forskrift om hundehold.

Ytre Hvaler nasjonalparkSpesielt for nasjonalparken: Samme regler. Egne regler for ”organisert ferdsel”.

Publisert
03.02.2011
Sist endret
01.03.2011