Gå til innhold
Foto: Anna Karin Hellstrøm
Foto: Anna Karin Hellstrøm

Telting

Det er lov å telte inntil to døgn i utmark, minst 150 m fra hus eller hytte. Grunneier må gi tillatelse ved lengre varighet. Vis hensyn til naturen.

Det er egne regler for de forskjellige naturvernområdene (husk ferdselsforbud i perioder).

Ytre Hvaler nasjonalparkSpesielt for nasjonalparken: Telting er tillatt i nasjonalparken, men det er forbud på deler av Akerøy, Vesleøy og Heia (sone C i vernekartet). Det er egne regler for større grupper som må søke om tillatelse.

Publisert
03.02.2011
Sist endret
01.03.2011