Gå til innhold

Svartlistede arter

Artsdatabanken er opprettet for å være en formidler av kunnskap om norsk biologisk mangfold.

En viktig del av denne oppgaven er å fremskaffe og formidle oversikter over fremmede arter i Norge, og å gjøre vurderinger av den økologiske risikoen knyttet til den enkelte fremmede art.

På Hvaler ryddes for eksempel Rosa rugosa. Mer informasjon om dette arbeidet finner du her.  

Les mer om svartlista her.

Publisert
06.06.2011
Sist endret
24.03.2015