Gå til innhold
Foto: Tora Klevås Schondelmeier
Foto: Tora Klevås Schondelmeier

Sanking til eget bruk

Du kan plukke bær, sopp, blomster og røtter av ville urter, samt sanke Stillehavsøsters, død tang og døde skjell.

Det kreves kunnskap om evt. restriksjoner i enkelte områder (fredede eller truede arter). Mange arter på Hvaler er rødlistet (truede arter), så vær varsom.

Skal du samle sten, mineraler, torv, mose, lav, rirkuler og bark, må grunneieren gi tillatelse. Fjerning av rundsten fra strender og morener er ikke tillatt.

Sanking av rekved er tillatt.

Ytre Hvaler nasjonalparkSpesielt for nasjonalparken: Samme betingelser. Du kan ikke flytte på planter. Uttak av større sten (for eksempel til murverk) eller masser er forbudt.

Publisert
03.02.2011
Sist endret
03.03.2011