Gå til innhold
Foto: Anna Karin Hellstrøm
Foto: Anna Karin Hellstrøm

Rødlistede arter

Norsk rødliste for arter 2010 er den offisielle Rødlista for arter i Norge. Ei rødliste er en sortering av arter i grupper etter graden av risiko for at de skal dø ut fra norsk natur.

Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med vitenskapelige institusjoner og frittstående enkeltpersoner med spisskompetanse. Vurderingen av artene er basert på kriterier utarbeidet av den internasjonale naturvernorganisasjonen (IUCN).

Norsk rødliste for arter 2010

Publisert
06.06.2011
Sist endret
24.03.2015