Gå til innhold
Foto: Tora Klevås Schondelmeier
Foto: Tora Klevås Schondelmeier

Kjøring med motorkjøretøy i utmark

Dette reguleres etter Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Mål: Vern om naturmiljøet og fremme av trivsel. Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi kjøretillatelse. Skriv en kort søknad med kart hvor ruten markeres og begrunnelse for ønske om kjøring.   

Ytre Hvaler nasjonalparkSpesielt for nasjonalparken: Som overfor. I tillegg kjøreforbud på land, på is og i lufta lavere enn 300 m. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelser på særlige vilkår.

Publisert
03.02.2011
Sist endret
03.03.2011