Gå til innhold
Foto: Kirsten Elvsveen
Foto: Kirsten Elvsveen

Hunder og båndtvang

På mange øyer og holmer er det beite for sau og geit (Akerøya, Tisler, Møren, Saueholmen, Tjeldholmen, Hvitsten, Filletassen, Nordre Sandøy).
Disse beitedyrene holder vegetasjonen nede og utnytter kystressursene til velsmakende mat.
La dem beite i fred!

Husk å overholde båndtvangen!

Lokal forskrift til hundeloven

Publisert
01.03.2011
Sist endret
24.08.2017