Gå til innhold

Fortøyning av båt

Det er gjesteplasser i enkelte anlegg/havner. Fortøyning og ilandstigning er tillatt i utmark/uthavner. Man kan maksimalt ligge fast i vanlig sommerferievarighet. Man skal ikke hindre ferdsel i sund og viker ved fortøyning. Faste fortøyningsbolter i friområder, samt medbragte bolter kan benyttes, men uten å skade naturen. Vær oppmerksom på ilandstigningsforbud i sjøfugl- og selområder i perioden 15.4.-15.7.

Ytre Hvaler nasjonalparkSpesielt for nasjonalparken: Samme regler. Sjøfugl sone C, sel sone D. Det er ankringsforbud i områder med restriksjoner på havbunnen (sone A). Se eget kart for nasjonalparken. Unødvendig støy av tomgangskjøring/ladeaggregat ikke tillatt.

Publisert
03.02.2011
Sist endret
24.03.2015