Gå til innhold

Ferdsel med båt og lignende

Når man ferdes på vannet kreves det grundig kjennskap til sjøveisreglene og at alle viser båtvett.

Man kan stort sett ferdes fritt med båt, men ikke nærmere land enn 50 m i sjøfugl- og selområder 15.4.-15.7. Vis hensyn til sjøfugl.

Enkelte farvannsområder er skiltet og fartsbegrenset til maks. 5 knop.

Det er uansett fartsbegrensning (5 knop) ved passering av badende (50 m avstand) og ferdselsforbud innenfor oppmerkede badeområder (gjelder også brettseiling/kiting/padling). Det er forbud mot bruk av seilbrett i enkelte farvann på Hvaler.

Vær aktsom og hensynsfull når du er ute i båt, også med tanke på bølgene du  legger etter deg.

Link til havne- og farvannsloven.

Ytre Hvaler nasjonalparkSpesielt for nasjonalparken: Samme muligheter og begrensninger. I tillegg er flere farvannssoner (sone E) belagt med fartsbegrensning til maks. 5 knop. Disse sonene er ikke skiltet i naturen, men du finner kart i havner, på servicetorget og i verneforskriften til nasjonalparken.

 

Publisert
03.02.2011
Sist endret
20.06.2017