Gå til innhold

Fartsbegrensning på vannet i nasjonalparken

Det er innført fartsbegrensning på 5 knop i 12 områder i Ytre Hvaler nasjonalpark. Naturen skal bevares og friluftslivet gis muligheter for gode opplevelser.

Forskriften trådte i kraft 1. juni 2011, den er hjemlet i havne- og farvannsloven og i verneforskriften for Ytre Hvaler nasjonalpark. Hvaler kommune har vedtatt forskriften.

Det informeres om fartsbegrensningen på skilt i marinaer og småbåthavner i Hvaler kommune og nærliggende kommuner. Det vil ikke bli satt opp vanlige 5-knopsskilt ute i nasjonalparken for å bevare naturen mest mulig og unngå inngrep.

Det er til sammen nye 12 områder med fartsbegrensninger. Noen av disse er utvidelser eller endringer av områder som Hvaler kommune tidligere har vedtatt fartsbegrensninger i.

Kart over fartsbegrensningsområdene og mer informasjon på nasjonalparkens nettsted

Publisert
20.06.2011
Sist endret
27.05.2015