Gå til innhold
Foto: Tora Klevås Schondelmeier
Foto: Tora Klevås Schondelmeier

Båtfester / båtopplag / opptrekk

Båtfester er søknadspliktige, også moringer/bøyer. Søknad sendes Hvaler kommune.

Vinteropplag av båter er ikke ønskelig i friområder og utmark generelt, fordi det privatiserer unødvendig og er til sjenanse i naturen.

Midlertidig opptrekk av småbåter/kajakker og lignende er tillatt så lenge naturen ikke skades.

Ytre Hvaler nasjonalparkSpesielt for nasjonalparken: Eksisterende båtfester kan videreføres. Nye blir ikke tillatt. Båtopplag er i utgangspunktet forbudt. Midlertidig opptrekk er ok.

Publisert
03.02.2011
Sist endret
03.03.2011