Gå til innhold

Næringslivet på Hvaler

Varehandel, bygg og fiskeri.

Næringslivet på Hvaler målt i antall arbeidsplasser er størst innenfor Varehandel og Bygg og anlegg. Markedet for disse preges av at kommunens «innbyggertall» tidobles i sommersesongen gjennom kommunens mange hytter og besøkende. Dette gir også et viktig grunnlag for lokale reiselivsbedrifter innenfor servering og overnatting. Fiskerinæringen er en viktig næring i kommunen. Fiskeflåte og mottak er i hovedsak lagt til Utgårdskilen, som er den største fiskerihavna øst for Lindesnes. Her er blant annet Fjordfisk AS og Egersund Trål lokalisert. Hos vår samarbeidspartner Visit Fredrikstad & Hvaler finner du et bransjeregister for næringslivet på Hvaler. Ta gjerne kontakt med vår næringsavdeling for mer informasjon.

Publisert
29.06.2017
Sist endret
29.06.2017

Kontaktinformasjon

Bjørn Winther Johansen

Nærings- og klimarådgiver

Tlf. 979 81 439

e-post: postmottak@hvaler.kommune.no

Eller
Servicetorget Tel 69375000

Praktisk informasjon