Gå til innhold

Skjenkebevilling for en bestemt anledning

Søknadfrist:

Det må søke i god tid før arrangementet skal finne sted, helst 30 dager før det finner sted.

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Tildeling av skjenkebevilling som gjelder enten:

  • ambulerende skjenkebevilling eller
  • skjenkebevilling for én enkelt anledning

Målgruppe

Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller et skjenkested. Gjelder skjenking i lukkede selskaper (bare for inviterte gjester) som holdes i et lokale eller et sted som ikke fra før har bevilling og hvor det tas betaling for drikke.

Skjenking for en enkelt anledning gjelder bevilling som er knyttet til person eller skjenkested for arrangementer som er åpne for alle betalende gjester.
Bevilling kreves ikke ved private arrangement som for eksempel bryllup, fødselsdagsselskap eller andre jubileer så sant det ikke tas betalt for drikke.

Vilkår

All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for betaling krever bevilling. Ansvarlig skjenkestyrer må være fylt 20 år (legitimasjon kreves). Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.

Samarbeidspartnere

Veiledning

Det kreves skriftlig søknad. Kopi av legitimasjon må legges ved søknaden.

Kommunen hjelper til med å søke om skjenkebevilling.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

  • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
  • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

alkoholsalg, servering, alkohol, salg, skjenking, bevilling, pub, restaurant, drink, vin, øl, brennevin, champagne, sjampanje, utested, diskotek, hotell, pensjonat, dansested, ekeltanledning, ambulerende, åpent, lukket, arrangement, selskap, gjester, sted, lokale, betaling, drikke, bryllup, jubileum, styrer, kunnskapsprøven
Publisert
10.11.2009
Sist endret
21.03.2017

Kontaktinformasjon

Servicetorget

Tel 69375000

Praktisk informasjon