Gå til innhold

Kunnskapsprøven

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Kunnskapsprøven er en obligatorisk prøve i alkoholloven som må være bestått av styrer og stedfortreder for å få alminnelig salgs- eller skjenkebevilling for alkohol.

Målgruppe

Styrer og stedfortreder i virksomheter som har eller søker om salgs- eller skjenkebevilling for alkohol. Personer som har tilknytning til en virksomhet med statlig skjenkebevilling (tog, fly, forsvarets befalsmesser), kontakter Fylkesmannen.

Vilkår

Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve. Du vil få 60 minutter til å besvare prøven. For å bestå prøven må 24 av 30 svar være riktige. Det er ikke tillatt med andre hjelpemidler enn ordbok.

Det er forskjellig prøve for henholdsvis salgs- og skjenkebevilling. For å kunne godkjennes som styrer eller stedfortreder, må du bestå prøven for den bevillingstype som virksomheten har eller søker.

Samarbeidspartnere

Veiledning

Kunnskapsprøven avlegges i den kommunen der salgs- eller severingsvirksomheten skal drives. Opplysninger om kunnskapskrav fås i kommunen. Det kreves gyldig legitimasjon ved oppmøte for å avlegge prøven.

Før prøven avlegges, må det betales et gebyr som pr. 01.01.2015 er på kr 400,- Kvittering på betalt gebyr må forevises før prøven avlegges.

E-læringskurs som gjør deg godt forberedt til å bestå, finner du her: Kunnskapsprøven

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

Det er ingen klagemulighet, men prøven kan tas på nytt dersom du ikke består. Nytt gebyr må betales for hver oppmelding.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

Alkoholsalg, bedrift, eksamen, servering, alkohol, salg, skjenking, daglig leder, styrer, stedfortreder, drift, planlegging, kunnskap, vandel, prøve, test, bevis, bevilling, virksomhet, pub, restaurant, drink, vin, øl, brennevin, champagne, sjampanje, utested, diskotek, hotell, pensjonat, dansested
Publisert
10.11.2009
Sist endret
14.10.2015

Kontaktinformasjon

Servicetorget

Tel 69375000

Praktisk informasjon