Gå til innhold

Godkjenning/melding av frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Lokaler og utstyr i tatoverings- og hulltakingsvirksomheter skal godkjennes av kommunen. Forskriften om hygienekrav har til formål å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold og forebygge overføring av smittsomme sykdommer ved virksomheten. Frisør- og hudpleievirksomheter må oppfylle de samme hygienekravene, men trenger ingen godkjenning. Virksomheten må meldes til kommunen ved oppstart, ved utvidelse eller ved vesentlige endringer.

Målgruppe

Personer som ønsker å starte, overta eller flytte frisørsalong, hud- og fotpleiesalong, helsestudio, solstudio, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet.

Vilkår

For å få godkjent virksomheten stilles det bestemte krav til

  • lokaler 
  • rutiner for internkontroll 
  • rutiner for å unngå smitteoverføring

Samarbeidspartnere

Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om godkjenning.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

  • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
  • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

frisør, hudpleie, tatovering, piercing, hulltaking, fotpleie, aromaterapi, hårfjerning, hånd, pleie, manikyr, pedikyr, solarium, soneterapi, massasje, salong, hud, hygiene
Publisert
10.11.2009
Sist endret
29.06.2017

Kontaktinformasjon

Bjørn Winther Johansen

Nærings- og klimarådgiver

Tlf. 979 81 439

e-post: postmottak@hvaler.kommune.no

Eller
Servicetorget Tel 69375000

Praktisk informasjon