Gå til innhold

Fyrverkeri – handel og oppbevaring

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Det kreves tillatelse fra kommunen til å drive handel med fyrverkeri og til å oppbevare det. Tillatelse til oppbevaring gis av kommunen for mengder til og med 250 kg netto eksplosiv vare. For større mengder gis tillatelsen av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Søknadskjema finner du her:

 Søknadsskjema oppskyting av fyrverkeri.pdf

Målgruppe

Den som ønsker å selge fyrverkeri klasse II og III.

Vilkår

 • Virksomheten skal utpeke en kompetent person over 20 år og eventuell stedfortreder som har dokumenterte kunnskaper og politiattest, og som skal være til stede når salg foregår.
 • Virksomheten må drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted og må legge fram firmaattest fra Foretaksregisteret.
 • Utsalgsstedet må minst tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav i byggeforskriftene og må i tillegg oppfylle en rekke andre sikkerhetskrav.
 • Salg og utlevering tillates ikke inne i kjøpesenter eller nærmere enn 25 m fra bensinstasjoner.  
 • Salg til forbruker kan bare skje i perioden 27. til 31. desember, og skal skje i handelslokale, over disk og av betjening.
 • Fyrverkeri som selges i Norge, skal være godkjent. Godkjenning gis av Norges branntekniske laboratorium på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Det skal være påtrykt et godkjenningsnummer som består av bokstavene NBL etterfulgt av en tallkode. Godkjenningen skal sikre at fyrverkeriet opptrer som forutsatt ved bruk og ikke gjør skade på personer og eiendom.

Samarbeidspartnere

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Veiledning

Særskilt søknadsskjema er utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

 • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
 • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
 • Klageinstans er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen for klagebehandling.
 • Det sendes tilbakemelding om utfallet av klagebehandlingen enten fra DSB eller fra kommunen.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

Fyrverkeri, pyroteknisk vare, brann- og eksplosjonsvern, eksplosiver, brannvern, brannfarlig vare 
Publisert
10.11.2009
Sist endret
29.06.2017

Kontaktinformasjon

Bjørn Winther Johansen

Nærings- og klimarådgiver

Tlf. 979 81 439

e-post: postmottak@hvaler.kommune.no

Eller
Servicetorget Tel 69375000

Praktisk informasjon