Gå til innhold

Forskuddsskatt

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Driver du selvstendig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak) eller er deltaker i ansvarlig selskap, skal du betale forskuddsskatt. Det betyr at du betaler skatten så snart inntekten oppstår. Du får tilsendt innbetalingsblanketter fire ganger i året. Det du betaler i forskuddskatt er beregnet på bakgrunn av overskuddet forrige år. For at nye enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper skal få tilsendt innbetalingsblanketter, må de melde fra til skattekontoret om virksomheten og fortelle hvor mye overskudd (eller underskudd) de venter seg det første året. Betaling skjer til skatteoppkrevers bankkonto. Innbetaling via bank kan skje elektronisk eller ved bruk av de tilsendte innbetalingsblankettene. Ved elektronisk betaling skal KID-nummeret oppgis sammen med betalingsoppdraget. KID-nummer kan også fås ved henvendelse til skatteoppkreveren eller på www.skatteetaten.no. Du kan betale kontant ved å møte opp på skatteoppkreverkontoret.

Ved utelatt betaling påløper forsinkelsesrenter fra forfall og frem til betaling skjer. Dersom kravet ikke betales frivillig, kan skatteoppkrever iverksette tvangsinnfordring og kostnader vil påløpe i henhold til rettsgebyrloven.

Dersom du ikke er enig i fastsettelsen, må du sende søknad om endring av utskrevet forskuddsskatt til skattekontoret.

Ved endring av forskuddsskatten kan man henvendelse seg til skattekontoret.

Målgruppe

Personer som driver selvstendig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak) eller er deltaker i ansvarlig selskap.

Vilkår

Samarbeidspartnere

Skattekontoret fastsetter hva som skal betales i skatt, mens skatteoppkrever i kommunen (kemner/ kommunekasserer) tar seg av innbetalinger og innkreving.

Lover

Skattebetalingsloven kap. III og VI

Skattebetalingsloven

Veiledning

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

Dersom du ikke er enig i utskrivingen av forskuddsskatt, må du sende søknad om endring av utskrevet forskuddsskatt til skattekontoret.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Mer informasjon finnes på skatteetatens hjemmeside www.skatteetaten.no eller man kan ringe gratisnummer 800 80 000.

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

Inntekts- og formuesskatt, inntektsskatt, formuesskatt, forskuddstrekk, skattetrekk, inntektsoppgave
Publisert
10.11.2009
Sist endret
29.06.2017

Kontaktinformasjon

Bjørn Winther Johansen

Nærings- og klimarådgiver

Tlf. 979 81 439

e-post: postmottak@hvaler.kommune.no

Eller
Servicetorget Tel 69375000

Praktisk informasjon