Gå til innhold

Etablererprøven

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Etablererprøven skal sikre at ansvarlige for et serveringssted har de nødvendige kunnskaper om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften. Kommunen er ansvarlig for å avholde og rette etablererprøven.

Målgruppe

Daglig leder i virksomheter som har eller søker om serveringsbevilling.

Vilkår

For å få serveringsbevilling, må daglig leder av stedet ha bestått etablererprøven (dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven) og ha god vandel. Etablererprøven er en flervalgsprøve. Det avsettes 90 minutter til elektronisk besvarelse av prøven. I tillegg får kandidater som avleverer papirbasert prøve 10 minutter til å overføre svarene til kolonnene på forsiden av prøven.  For å få bestått prøve må minst 40 av 50 svar være riktige.

Samarbeidspartnere

Veiledning

Etablererprøven avlegges i kommunen. Det kreves gyldig legitimasjon ved oppmøtet for å avlegge prøven.

Opplysninger om kunnskapskrav og pris per prøve fås i kommunen. Avgiften betales i forkant og kvitteringen tas med på prøvedagen.

Etablereropplæring

Vinn - verdiskapning i norsk næringsliv

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

Det er ingen klagemulighet, men prøven kan tas om igjen.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

bedrift, etablering, etablereropplæring, eksamen, servering, alkohol, salg, økonomistyring, oppstart, daglig leder, drift, planlegging, kunnskap, vandel, prøve, test, bevis
Publisert
10.11.2009
Sist endret
17.10.2012

Kontaktinformasjon

Servicetorget

Tel 69375000

Praktisk informasjon