Gå til innhold

Priser og gebyrer

Priser på levering av avfall på Sandbakken

Privatkunder med renovasjonskort
Alle priser er inkl. mva.

Elektronisk avfall: Gratis
Farlig avfall: Gratis
Avfall til sortering: Kr 1,25,- pr kg for avfall mer enn det som allerede ligger i renovasjonsavgiften/renovasjonskortet. (350 kg for 2017)

Skal du BARE hente komposteringsbark må du velge avfall til sortering og du vil da veie mer ved utveiing enn innveiing. Du blir ikke belastet for dette.
Det samme valget brukes dersom du bare skal benytte bytteboden. Å sette noe i bytteboden er et frivillig valg for hver enkelt, derfor er dette å betrakte som en avfalls type. Du blir belastet for det du setter fra seg. Det du tar med ut blir du ikke belastet for.

Næringskunder:
Alle priser er ekskl. mva.

Til sortering: kr 1,50,- pr kg levert avfall.
Vinduer som faller under kategorien farlig avfall (isolerglass): kr 5,- pr kg.
Deklarert avfall: (Farlig avfall) Belastes etterskuddsvis for det deklarerte avfallet.
Landbruksplast: Gratis

Kunder uten avtale:
Kunder uten avtale eller som ikke har renovasjonskort fra Hvaler kommune må benytte bankkort for å veie inn.
Alle priser er inkl. mva.

Til sortering: kr 2,50,- pr kg levert avfall. Her vil det være et minimumsbeløp på kr 50,-
Kunder uten avtale kan ikke levere farlig avfall uten at dette på forhånd er elektronisk deklarert. Det kan du gjøre på avfallsdeklarering.no

Dette avfallet vil da betales etter gjeldende satser.

 

Publisert
08.12.2016
Sist endret
15.03.2017

Kontaktinformasjon

Sandbakken Miljøstasjon
Lammenes 44
1680 Skjærhalden

E-post: miljostasjon@hvaler.kommune.no

Driftsleder: Raymond Ingemannsen raying@hvaler.kommune.no

Telefontid man-fre 07.00-14.30
Tlf. 69375089

Praktisk informasjon