Gå til innhold

Farlig avfall

Du kan levere farlig avfall på miljøstasjonen.

Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller skade på mennesker og dyr.

Eksempler på farlig avfall fra husholdninger er:

  • Rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer
  • Oppladbare batterier (finnes egen returordning) 
  • Maling, lim, lakk, løsemidler og spraybokser som inneholder farlige stoffer
  • Asbestholdige materialer 
  • PCB-holdige isolerglassruter (finnes egen returordning ) 
  • Impregnert trevirke
  • Ulike elektroniske og elektriske produkter (finnes egen returordning)

Når du leverer farlig avfall, så sørg for at emballasjen er tydelig merket med opplysninger om innholdet.

Du kan lese mer i renovasjonsforskriften.

Publisert
08.12.2016
Sist endret
09.01.2017

Kontaktinformasjon

Sandbakken Miljøstasjon
Lammenes 44
1680 Skjærhalden

E-post: miljostasjon@hvaler.kommune.no

Driftsleder: Raymond Ingemannsen raying@hvaler.kommune.no

Telefontid man-fre 07.00-14.30
Tlf. 69375089

Praktisk informasjon