Gå til innhold

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en offisiell, norsk miljøsertifiseringsordning for små og mellomstore bedrifter, samt offentlige virksomheter.

Hensikten med Miljøfyrtårn-programmet er å heve miljøstandarden i private bedrifter og offentlige virksomheter. I 2014 var 4556 virksomheter sertifisert på landsbasis.

På Hvaler i dag har vi følgende kommunale miljøfyrtårn:

 • Brekke barnehage
 • NAV Skogstunet
 • Kormagasinet med bibliotek og nasjonalparksenter

En bedrift som vil bli Miljøfyrtårn samarbeider med en konsulent gjennom prosessen frem mot sertifisering. Sammen med konsulenten gjennomfører bedriften en miljøanalyse og bedriften iverksetter tiltak innen disse miljøtemaene:

 • Energi
 • Transport
 • Avfall
 • Utslipp til luft og vann
 • Arbeidsmiljø
 • Organisering av miljøarbeidet internt

Her finner du en oversikt over konsulenter. Kostnadene til konsulentbistand er variabel og avhenger bl.a. av driftens kompleksitet og hvilken konsulent bedriften velger.

Hvaler kommune har avtale med sertifisører som utfører disse oppdragene på vegne av kommunen.

Send en e-post til Hvaler kommune så formidler vi kontakt med sertifisør.

Virksomheten betaler selv honoraret som per januar 2015 er kr. 7 000,- eks mva. Reiseutgifter i tråd med statens satser kommer i tillegg. Dersom sertifiseringsmøtet avdekker mange avvik som må følges opp av sertifisør, kan beløpet bli høyere. Dette avtales i tilfelle direkte mellom bedrift og sertifisør. Timepris er da kr. 850,-. For underliggende enheter i hovedkontormodellen er prisen for sertifisering kr. 5 000,- + reiseutgifter.

Bedriften blir tildelt Miljøfyrtårn-diplom i glass og ramme og ordfører deler ut diplomet dersom bedriften ønsker å markere sertifiseringen sammen med de ansatte.

Status i Hvaler og landet forøvrig

Søk her for å finne bedrifter og offentlige virksomheter som er Miljøfyrtårn-sertifisert .

Gode grunner til å bli med

 • Erfaringer viser at Miljøfyrtårn-bedrifter kan spare driftsutgifter ved å tenke miljø og effektiv ressursutnyttelse.
 • Stadig flere kunder etterspør miljøvennlige varer og tjenester. En Miljøfyrtårnbedrift får en tydelig miljøprofil som gir konkurransefortrinn: Bedriften kan få flere kunder og kan styrke sin posisjon som underleverandør.
 • Et større fokus på arbeidsmiljø. Erfaringer viser at sykefraværet i bedriften går ned i Miljøfyrtårnbedrifter.
 • Bedriften bidrar til mindre belastning på miljøet og er med på å ta et ansvar for bruk av ressurser.

Hva skjer etter førstegangssertifisering?

En Miljøfyrtårnbedrift forplikter seg til kontinuerlig miljøforbedring gjennom å gjennomføre nye miljøtiltak. Årlig miljørapport med handlingsplan leveres til Stiftelsen Miljøfyrtårn hvert år innen 1. april. Resertifisering skjer hvert tredje år.

Mer info

Besøk www.miljofyrtarn.no. Her finner du også en oversikt over bransjekravene.

Kontaktinformasjon

Miljøfyrtårn:
Hanne B-S Furuheim
Miljøfyrtårnkoordinator
Telefon: 69 37 50 46
hanfur@hvaler.kommune.no

Publisert
27.03.2015
Sist endret
21.03.2016

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook

Praktisk informasjon