Gå til innhold

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Spillemidler til idrettsformål skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Kommunen gir veiledning og behandler søknader om statlige spillemidler til anlegg og områder for idrett og friluftsliv. Det kan søkes om tilskudd til:

  • nybygg av idretts- og friluftsanlegg 
  • rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg 
  • nærmiljøanlegg

Målgruppe

Søkere om tilskudd av spillemidlenes overskudd til idrettsanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger.
Søkere om tilskudd av spillemidler til nærmiljøanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, velforeninger, borettslag, andelslag eller andre sammenslutninger.

Vilkår

Anlegget må være med i en vedtatt kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Det forutsettes at organisasjonene gir sine innspill i planprosessen i forbindelse med kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.

Samarbeidspartnere

Veiledning

Alle søknader skal fremmes på søknadsskjema fra Kultur- og kirkedepartementet og skal sendes elektronisk via kommunen til fylkeskommunen for behandling. Kommunen kan hjelpe deg med søknaden.

Oversikt over vedlegg som skal sendes inn sammen med søknaden fås ved å kontakte kommunen.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

  • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket. 
  • Klagen sender du til den instansen i fylkeskommunen som har fattet vedtaket. 
  • I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og grunngi det. 
  • Kultur- og kirkedepartementet er klageinstans over vedtak truffet av fylkeskommunen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i fylkeskommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til departementet.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

idrettsanlegg, midler, idrett, ski, fotball, bane, løype, hall, gymnastikk, turn, friluft, anlegg, fysisk, aktivitet, trening, tur
Publisert
10.11.2009
Sist endret
26.07.2016