Gå til innhold

HallreglerHallregler- Hvalerhallen

 • Alle brukere av Hvalerhallen må vise ansvar for bygninger, inventar og utstyr.
 • Rømningsveier skal ikke blokkeres.
 • Det skal ryddes opp etter bruk. Alt utstyr skal sette på plass, i tillegg til at garderober og ganger skal ryddes.
 • All bruk av en- og tohjuling, inkludert skateboard, rulleskøyter, sykler mm er ikke tillatt å bruke i Hvalerhallen.
 • Avsatte treningstider skal overholdes. Det skal vises respekt for andre brukere, og påse at banen er klar til neste gruppes trening.
 • All bruk av tyggegummi, snus, røyk og alkohol er forbudt i Hvalerhallen. Det er ikke tillatt å røyke ved inngangene til Hvalerhallen.
 • Det er kun tillatt å bruke innesko med lyse såler på spilleflatene.
 • Det er ikke tillatt å medbringe eller nyte mat og drikke på spilleflatene. Kun vann er tillatt!
 • Det er primært ikke tillatt å bruke klister i Hvalerhallen. Se egne regler for bruk av klister.
 • Alle brukere av spilleflatene skal gjennom garderobene for skifting -  før og etter trening.
 • Det er ikke tillatt å bruke baller, innebandykøller og annet idrettsutstyr utenfor spilleflatene.
 • Hallvakt/lagleder/trener påser at ingen uorganiserte oppholder seg på spilleflatene eller klatrevegger.
 • Tilskuere henvises til tribunen.
 • Aktiviteter som krever spesielle sikkerhetstiltak, som f.eks. pyroteknisk utstyr, skal kun skje med godkjent personell tilstede og være avklart med politi og virksomhet Kultur.
 • Ved behov for bruk av bord og stoler på spilleflatene i Hvalerhallen, skal dette avklare med virksomhet Kultur. Bord og stoler fra kafeén må ikke benyttes på spilleflatene.
 • Regelbrudd kan føre til utestengelse eller krav om økonomisk kompensasjon. I tillegg blir ekstra renhold som følge av regelbrudd fakturert.
 • All bruk av Hvalerhallen skal være avklart med virksomhet Kultur.
 • Overdragelse av nøkkel til Hvalerhallen skal ikke forekomme.
 • Hærverk vil bli politianmeldt.

 

Feil og mangler rettes til insy@hvaler.kommune.no

 

Akutte skader, feil og mangler rettes til 993 78 211.

 

Publisert
10.09.2016
Sist endret
10.09.2016

Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder:

Thomas Holmen Olsen

Tlf. 69375064/99378211

Praktisk informasjon