Gå til innhold

Omsorgslønn

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Omsorgslønn skal gi en viss økonomisk kompensasjon til personer som har omsorgsarbeid og stimulere dem til fortsatt å yte en innsats.

Målgruppe

Omsorgsytere, som oftest nære pårørende.

Vilkår

Omsorgsyteren må ha «et særlig tyngende omsorgsarbeid». Momenter som kan tas i betraktning er:

 • om søkeren arbeider mange timer per måned med omsorgsarbeid
 • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
 • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn
 • om fordelingen over tid; om det skjer i perioder eller hele tiden
 • om arbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid
 • om det er snakk om omsorg for mer enn én person

Samarbeidspartnere

Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgslønn. Både omsorgsyter og den omsorgstrengende selv kan søke om omsorgslønn.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven):

 • Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.
 • Både omsorgsyter og den omsorgstrengende kan påklage avgjørelsen.
 • I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
 • Dersom vedtaket ikke blir endret, kan du klage til Fylkesmannen.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

Omsorgslønn, omsorgspenger, økonomiske ytelser
Publisert
08.09.2010
Sist endret
21.01.2013