Gå til innhold

Avlastning

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Retten til avlastning gjelder alle som gir omfattende omsorg til en person med stort omsorgsbehov. Målet er å gi den som yter omsorg avlastning fra sine daglige omsorgsoppgaver, å forebygge utmattelse og stimulere til videre innsats. Omsorgsyter skal få mulighet til å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosiale nettverk og gi mulighet for nødvendig og regelmessig fritid og ferie.

Avlastning kan gis noen timer enkelte dager eller som en lengre døgnbasert tjeneste og kan gis i:

  • private hjem
  • særskilte kommunale tiltak (for eksempel sykehjem).

Målgruppe

Personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Vilkår

  • Den som trenger avlastning skal ha et særlig tyngende omsorgsarbeid.
  • Den omsorgstrengende har et behov som gir rett på sosiale tjenester, at vedkommende ikke kan ta omsorg for seg selv eller er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å klare dagligslivets gjøremål.

Samarbeidspartnere

Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om avlastning. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan søke om avlastning, og skal tas med i planleggingen av tilbudet.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven):

  • Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
  • Dersom vedtaket ikke blir endret, kan du klage til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenesten du mottar: 

  • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
  • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Det skal ikke betales for avlastningstjenester.

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

avlastning, omsorg,
Publisert
08.09.2010
Sist endret
21.01.2013