Gå til innhold

Ledsagerbevis

Søknadfrist:

Søknader behandles fortløpende.

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Ledsagerbeviset er et kort som utstedes til den funksjonshemmede. En rekke institusjoner og arrangører av, for eksempel, idrettsarrangementer tilbyr gratis adgang eller billett til nedsatt pris til ledsageren, mot at den funksjonshemmede fremviser ledsagerbeviset. Ordningens bruksområde er under stadig utvidelse. 

Ordningen gjelder også for visse transportmidler.

Du kan lese mer om ledsagerbevis her

Denne logoen finnes på steder der de aksepterer ledsagerbevis:

Logo som brukes der ledsagerbevis aksepteres

Målgruppe

Funksjonshemmede.

Vilkår

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden, og ordningen er ikke avhengig av om vedkommende mottar trygdeytelser. Nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år.

Samarbeidspartnere

Offentlige og private arrangører av arrangementer og noen hoteller og transportselskaper.

Lover

Tjenesten er ikke lovpålagt.

Lov om pasient- og brukerrettigheter kap. 7

Veiledning

Kommunen kan kontaktes for å få hjelp til å søke om ledsagerbevis.

Søknaden skal vedlegges passfoto.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven):

  • Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
  • Dersom vedtaket ikke blir endret, kan du klage til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenesten du mottar:

  • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
  • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Ledsagerbevis utstedes gratis. Den funksjonshemmede kjøper selv ordinær billett, og kan ta med seg ledsager gratis der ledsagerbeviset aksepteres.

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

funksjonhemmet, ledsager, ledsagerbevis, bevis, ledsagerstøtte, støtte, ledsagertjeneste, tjeneste, avlastning
Publisert
10.11.2009
Sist endret
17.11.2014