Gå til innhold

Sykehjem - korttidsopphold

Søknadfrist:

Søknader behandles fortløpende.

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Korttidsopphold er et målrettet og tidsavgrenset opphold i sykehjem. Det skilles mellom tre typer av korttidsopphold:

  • Døgnopphold (minst 24 timer) 
  • Dagopphold 
  • Nattopphold

Målgruppe

Personer som har behov for rehabilitering, habilitering, utredning med mer.

Vilkår

Søkeren må ha behov for rehabilitering, habilitering, utredning med mer.

Samarbeidspartnere

Veiledning

Kommunen kan gi hjelp til å søke om korttidsopphold i sykehjem.

Dersom det er en annen som søker for deg, må det legges ved en fullmakt.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven):

  • Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
  • Dersom vedtaket ikke blir endret, kan du klage til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenesten du mottar:

  • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
  • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Kontaktinformasjon

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

sykehjem, korttidsopphold, avlastning, opphold, rehabilitering, kort, omsorg, tid, hjelp, avgrenset, døgn, dag, natt, habilitering
Publisert
10.11.2009
Sist endret
17.10.2012

Kontaktinformasjon


Omsorgstjenesten
Virksomhetsleder: Lise Krogstad
likl@hvaler.kommune.no
Tlf.69375413

Dypedalåsen sykehjem:
Sentralbord: 69375400
Pasienttelefon: 47971708

Avdelingsleder Lene Hedin Jensen,  tlf.nr: 69375414

Avdeling Akerøy: tlf: 477 95 107
Avdeling Tisler: tlf: 477 95 096
Avdeling Lauer: tlf: 477 95 119

Avdelingsleder, kjøkken, Jon Ingar Sørensen, tlf.nr: 69375409

Dypedalåsen sykehjem
Spjærøy 222
1684 Vesterøøy

Praktisk informasjon