Gå til innhold

Sykehjem - langtidsopphold

Søknadfrist:

Søknader behandles fortløpende.

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Tjenesten gjelder fast plass på sykehjem.

Målgruppe

De som ikke får dekket sitt daglige behov for pleie og omsorg i hjemmet eller i omsorgsbolig.

Vilkår

Søkeren må ha behov for langtidsplass i sykehjem.

Samarbeidspartnere

Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om langtidsopphold på sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det.

Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven):

  • Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
  • Dersom vedtaket ikke blir endret, kan du klage til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenesten du mottar:

  • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
  • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

sykehjem, avlastning, opphold, rehabilitering, lang, omsorg, tid, hjelp, avgrenset, pleie, alder, sykdom
Publisert
16.09.2010
Sist endret
17.10.2012

Kontaktinformasjon


Omsorgstjenesten
Virksomhetsleder: Lise Krogstad
likl@hvaler.kommune.no
Tlf.69375413

Dypedalåsen sykehjem:
Sentralbord: 69375400
Pasienttelefon: 47971708

Avdelingsleder Lene Hedin Jensen,  tlf.nr: 69375414

Avdeling Akerøy: tlf: 477 95 107
Avdeling Tisler: tlf: 477 95 096
Avdeling Lauer: tlf: 477 95 119

Avdelingsleder, kjøkken, Jon Ingar Sørensen, tlf.nr: 69375409

Dypedalåsen sykehjem
Spjærøy 222
1684 Vesterøøy

Praktisk informasjon