Gå til innhold

Palliativ ressursgruppe


 Bilde: Soloppgang på Tisler av Terje Sørensen

Palliativ ressursgruppe skal sikre at Hvalers innbyggere og deres pårørende får god palliativ omsorg og behandling.

Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og kort forventet levetid. Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problemer.
Målet med all behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasienten og pårørende. Palliativ behandling og omsorg verken fremskynder døden, eller forlenger selve dødsprosessen, men ser på døden som en del av livet.

Se informasjonsbrosjyre om kommunens palliative ressursgruppe for mer informasjon.

 

 

 

 

Publisert
11.09.2012
Sist endret
28.03.2017