Gå til innhold

Oppfølgingsavdelingen

Hovedfokusområder:

 • Oppfølging av sykemeldte
  - Dialogmøter
  - Kjøp av helsetjenester
  - Oppfølgingsplaner/ aktivitetsplaner

 

 • Arbeidsavklaringspenger
  - Arbeidsevnevurdering
  - Aktivitetsplan
  - Utdanning og tiltak

 

 • Uførepensjon
  - Arbeidsevnevurdering
  - Avklaring
  - Kombinasjon uførepensjon/ arbeid

 

 • Oppfølging av langtidsledige arbeidssøkere
  - Tiltak og kurs
  - Råd og veiledning
  - Formidling av ledige stillinger

 

 • Økonomisk bistand
  - Råd og veiledning
  - Frivillig forvaltning av privat økonomi
  - Gjeldsrådgivning
  - Økonomisk sosialhjelp

 

 • Forebygging  av sosiale utfordringer
  - Prosjektarbeid – aktivisering av brukere av kommunale tjenester
  - Oppfølgingssamtaler og generelt oppfølgingsarbeid

 

 • Oppfølging av rusmisbrukere
  - LAR-prosjekt

 

 • Boligsaker
  - Formidling av kommunale boliger
  - Bistand og tilrettelegging

 

 • Kvalifiseringsprogrammet

 

 • Bruktboden
  Mottak og salg av brukte møbler, hvitevarer og interiør. Bruktboden holder til i det hvite huset ved Brekke barnehage på Kirkøy.

  Åpningstider: 12-15 hver torsdag
  Kontaktperson: Ida Solbakken

 

 

Publisert
22.09.2010
Sist endret
13.10.2010