Gå til innhold

Flyktningtjenesten

Hvaler kommune mottar, gjennom NAV, flykninger for bosetting, etter at Hvaler kommunestyre har fattet vedtak om hvor mange som skal bosettes i kommunen for hvert år.

I NAV er det ansatt en flyktningskonsulent som arbeider med flyktninger etter Sosialtjenesteloven og Introduksjonsloven, i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). 

Introduksjonsordningen
01.09.2004 ble introduksjonsordningen innført i alle kommuner som bosetter flyktninger. Ordningenen har en tidsramme på 2 år. Målet er at nyankomne flyktninger skal få mulighet til å lære norsk og samfunnskunnskap, samt aktiviteter som forbereder til deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og at de skal bli økonomisk selvhjulpne.

Tilbudene i ordningen utvikles og gjennomføres i samarbeid med NAV,  Fredrikstad Internasjonale Skole, kommunale- og private arbeidsgivere, samt frivillige organisasjoner.

Alle nytilflyttede flykninger skal ha et individuelt kvalifiseringsopplegg.

Introduksjonsordningen består av introduksjonsprogram og introduksjonsstønad. 

Fadderordning
NAV/Hvaler kommune bistår med å skaffe faddere til nyankomne flyktninger.  En fadder er en kontaktperson/-familie, som kobles sammen med en flykning ut fra felles interesser, alder og andre relevante hensyn.

Tolketjeneste
NAV/Hvaler kommune benytter ekstern tolketjeneste når det er behov for dette. 

Publisert
21.09.2010
Sist endret
13.10.2010