Gå til innhold

Bostøtte

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

I 2017 kommer det endringer i regelverket for den statlige bostøtteordningen 

Endringene gjelder fra søknadsperioden for januar, som starter 15. desember.

Hvem kan få bostøtte?
På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder.

Sjekk om du kan få bostøtte

Hvordan søke bostøtte?

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Søk bostøtte 

Papirsøknader skal du sende til:
NAV Hvaler
Storveien 32
1680 Skjærhallen

Du må melde fra om endringer

Hvis du får innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned. Men du må melde fra skriftlig til kommunen 

  • hvis det skjer vesentlige endringer i inntekt og formue (da må du sende inn eget skjema)
  • hvis du/dere flytter til en ny bolig (da må du også søke på nytt)
  • hvis én eller flere personer flytter inn eller ut av boligen
  • hvis boutgiftene endrer seg
  • hvis en i husstanden blir student

Melde fra om endringer

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. I noen tilfeller må du fylle ut et eget klageskjema. Klagen skal du sende til kommunen.

Klage på vedtak om bostøtte

Ønsker du å søke bostøtte for kommende måneder, må du sende inn ny søknad til kommunen.

Mer informasjon
Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens bostøttesider
Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

I Hvaler kommune er det NAV som veileder i og saksbehandler søknad om bostøtte.
Besøksadresse er:
NAV Hvaler
Storveien 32
1680 Skjærhallen

Telefon 5555 3333

Regelverk

Publisert
25.03.2015
Sist endret
05.12.2016