Gå til innhold

Startlån bolig

Søknadfrist:

Søknadene behandles fortløpende.

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Kommunen kan gi startlån til personer som  ikke  får lån i ordinære kredittinstitusjoner, eller ikke får tilstrekkelig lån til å finansiere kjøp av bolig. Personer som har, eller er i påvente av gjeldsordning må vente til gjeldsordningsperioden er over før det kan søkes om startlån.

Målgruppe

Startlån tildeles etter behovsprøving.

Kommunen behandler søknadene og skal vurdere om søkeren

*       forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig 

*       har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene som aktuelle inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir.

 

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

 

Vilkår

Den som får startlån må kunne betjene lånet over tid, og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

Startlån kan bidra til å få en nøktern og rimelig bolig. Startlånet kan gis som topp- eller fullfinansiering til

·         kjøp av bolig

·         utbedring og tilpasning av bolig

·         toppfinansiering ved bygging av ny bolig

·         refinansiering av dyre lån slik at husstanden kan bli boende i boligen

 

Samarbeidspartnere

Startlån fra kommunen skal tilbys med utgangspunkt i Husbankens rente- og avdragsvilkår.

 Husbanken,

Lover

Kommunen har utarbeidet egne retningslinjer.

Veiledning

Du må søke om startlån fra den kommunen du vil kjøpe bolig i.

Søknadsskjema får du ved å henvende deg til kommunen eller du kan bruke lenken nedenfor.

http://nedlasting.husbanken.no/Filer/7s13.pdf

 

  • Arbeidsinntekt (lønnsslipp)  siste 2 måneder. Vedlegg som skal følge søknaden dersom dette er naturlig:
  • Trygdeytelser (giroblankett) 
  • Barnebidrag (giroblankett) 
  • Husleie/fellesutgifter, eventuelt andre boutgifter (ved forhåndsgodkjenning gjelder ikke dette) 
  • Gjeldsforhold (nedbetalingsplan på alle lån) 
  • Andre utgifter (dagmamma, barnehage o.l.) 
  • Separasjonspapirer/skifteavtale 
  • Dokumentasjon på finansiering fra privat bank med lånets størrelse, eventuelt begrunnet avslag.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra den datoen du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens klagenemnd for behandling.

 

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

boligfinansiering, lån, kreditt, bolig, hjem, hus, leilighet, første, etablering, finansiering, kjøp, utbedring, økonomi, bank, enslig, funksjonshemmet, familie, flykning, vanskeligstilt, husstand
Publisert
10.11.2009
Sist endret
23.03.2015