Gå til innhold

NAV

Vi gir mennesker muligheter!

Mottakstjenesten
Publikum henvender seg til mottaket ved første møtet med NAV. Mottaket er plassert i forbindelse med kommunens servicetorg.

Her får du generell veiledning om de ulike tjenestene Nav tilbyr og bistand til utfylling av ulike søknader osv.

Åpningstider NAV Hvaler:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 12- 15
Onsdag: Stengt

Du vil også kunne få hjelp ved å logge deg inn på nav.no/dittnav eller ringe 5555 3333.

Har du spørsmål om pensjon, må du ringe NAV Pensjon telefon 5555 3334.

Skal du ha eller fornye honnørkort, må du ringe NAV på telefon 5555 3333.

For nærmere informasjon om tjenestene, se menylinjen til venstre.

For nyttige lenker, se oversikten til høyre.

Oppfølgingsavdelingen
Denne avdelingen foretar oppfølging knyttet til arbeid og aktivitetsrelaterte ytelser og tjenester. I tillegg har avdelingen ansvar for arbeid knyttet til bolig og økonomi.

Hovedfokusområder oppfølgingsavdelingen

Psykiske helsetjenester

Psykiske helsetjenester er organisert i avdeling for rus og psykisk helse,  i virksomheten NAV Hvaler , som igjen er samlet under seksjonen Helse og sosial. Sissel Grodås er psykologspesialist og avdelingsleder og faglig ansvarlig for rus- og psykiske helsetjenester i kommunen.

Psykiske helsetjenester gir tilbud til deg med psykiske lidelser eller problemer. Oppfølgingen fra denne avdelingen utformes i samarbeid med deg for å hjelpe deg til å mestre hverdagen.

Nærmere informasjon om tjenesten finner du her.

NAV's hovedmål:

  • Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad
  • Et velfungerende arbeidsmarked
  • Rett tjeneste og rett stønad til rett tid
  • God service tilpasset brukernes forutsetninger og behov
  • En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning 

NAV’s verdier:

  • Tilstede
  • Tydelig
  • Løsningsorientert
Publisert
06.09.2010
Sist endret
15.06.2017