Gå til innhold

Fastlege

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Fastlegen er en allmennpraktiserende lege som har inngått avtale med kommunen om deltakelse i fastlegeordningen. Alle har rett til å være knyttet til en fast, navngitt allmennpraktiserende lege. Fastlegen skal være tilgjengelig for sine pasienter og skal prioritere disse foran personer som ikke står på legens liste. Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen. Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor i. Det er frivillig å delta i ordningen, og du kan fritt velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da betaler du en høyere egenandel. Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, velger du også fastlege for barnet ditt.
Du har krav på å beholde fastlegen din ved opphold på sykehjem.


På Hvaler har vi 3 fastleger som holder til på to kontorer. Oversikt over kapasitet hos fastlegene finner du her:

Bytte fastlege - helsenorge.no

Målgruppe

Alle som er bosatt i Norge.

Vilkår

Du må være bosatt i Norge.

Samarbeidspartnere

Veiledning

Når du velger flytting til en ny kommune, vil du motta legevalgsskjema med tilbud om å velge fastlege i den nye kommunen. Dersom du ikke aktivt velger en ny lege i kommunen, vil du beholde den legen du hadde før flytting. Når du ønsker å bytte fastlege, kan du gå fram på en av følgende måter:

  • Send inn det mottatte skjemaet.
  • Gå inn på "MinFastlege" og foreta byttet selv på nettet.
  • Hvis du ikke har anledning til å bruke Internett, kan du ringe fastlegekontoret på telefon. Ha ditt fødselsnummer (11 sifre) klart før du ringer. Fastlegekontoret kan fortelle deg om tilgjengelige fastleger og sette deg på listen til den fastlegen du ønsker deg dersom legen har ledig kapasitet.

Byttet gjelder fra den første dagen i måneden etter at byttet er registrert. Du vil få et brev som bekrefter at du er tildelt ny fastlege.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

  • Dersom du ikke er fornøyd med fastlegen din, kan du bruke bytteretten. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår.
  • Dersom du mener du ikke mottar nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du etter kommunehelsetjenesteloven påklage dette til kommunen og deretter til Fylkesmannen. I klagen må du beskrive hvilke forhold det klages over. Du bør beskrive hva du ønsker endret og begrunne dette.
  • Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klagen sendes den instans i kommunen som har behandlet saken. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, videresendes klagen til Fylkesmannen.
  • Som mottaker av helsetjenester kan du etter pasientrettighetsloven også klage til Fylkesmannen på selve utførelsen av tjenesten.
  • Klagen skal først sendes kommunen eller direkte til tjenesteyteren slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Du betaler egenandel.

Beslektede tjenester:
Helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

Legetjeneste, legeerklæring, legetime, legevakt, legeattest
Publisert
10.11.2009
Sist endret
03.04.2017

Kontaktinformasjon


Hvaler legesenter
Dypedalåsen
1684 Vesterøy

Besøksadresse: Dypedalåsen sykehjem, Spjærøy

Kontortid: alle hverdager fra kl. 09.00 - 15.30
For timeavtale ring: 69 37 54 80 (tlf.tid er 08.30-11.30 og 13-15)
 

Skjærhalden legekontor
Julsebakken 1
1680 Skjærhallen

Besøksadresse: "Stenhuset" Skjærhalden, Kirkeøy

Kontortid: man - tor: 08.30 - 15.00
For timeavtale ring: 69 37 49 70 (tlf.tid er 08.30-11.30 og 13-15)
Fax: 69 37 97 91

______________________________

Ved akutte medisinske behov innenfor legekontorenes åpningstid 
benyttes telefonnummer 
69 37 53 14

For henvendelser utenom legekontorenes åpningstid kontaktes Fredrikstad og Hvaler legevakt på telefon 116117

Ved livstruende situasjoner: 113

Praktisk informasjon