Gå til innhold

Transportstøtte - TT-kort

Transportstøtte er et tilbud til innbyggere som på grunn av varig forflyttnings– eller orienteringshemming har store vanskeligheter med å benytte vanlige kollektive transportmidler. Formålet er å gi et transporttilbud til funksjonshemmede slik at de skal kunne ha et sosialt liv på lik linje med andre.

Transporttilbudet skal brukes til reiser som ikke dekkes av andre ordninger, som for eksempel syketransport, og gjelder for reiser innenfor Østfold fylke.

Tjenesten administreres av Østfold kollektivtrafikk som tildeler hjemler og har kontakt med kommuner og brukere av tilbudet.

Saksbehandling og godkjenning av brukere foregår på servicetorget. Godkjenning som bruker gjelder for ett år av gangen, med unntak for blinde og varige rullestolbrukere som ikke trenger ny godkjenning.

Her er informasjonsbrosjyren om tjenesten.

Målgruppe:

- Søkere mellom 14 – 67 år skal prioriteres.
- Varig rullestolbrukere og blinde skal prioriteres.
- Funksjonshemningen må være varig.
- Søkere som mottar folketrygdens støtte til egen bil godkjennes ikke.
- Tilbudet omfatter ikke beboere på sykehjem.
 -Søkere som bor i omsorg– og trygdebolig kan godkjennes.

Du finnner søknadsskjema på sidene til Østfold kollektivtrafikk. Søknaden skal sendes til Hvaler kommune, Storveien 32, 1680 Skjærhalden.

Publisert
05.01.2017
Sist endret
17.03.2017

Kontaktinformasjon


Omsorgstjenesten
Virksomhetsleder: Lise Krogstad
likl@hvaler.kommune.no
Tlf.69375413

Hjemmetjenesten:

Avdelingsleder Hege Caspersen, tlf.nr: 69375408

Vaktsykepleiertelefon: 69 37 54 07

Praktisk informasjon