Gå til innhold

Matombringing

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Tjenesten er for hjemmeboende eldre eller funksjonshemmede som på grunn av sykdom, alder eller andre årsaker ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov.

Målgruppe

Mennesker som grunnet funksjonssvikt ikke er i stand til å tilberede egen middag og/eller ikke får hjelp til dette av pårørende eller annen instans.

Vilkår

Samarbeidspartnere

Lover

Tjenesten er ikke lovpålagt. Matombringing kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett på tjenesten.

Forvaltningsloven

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. kap. 3

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Forskrift til lov om sosiale tjenester kap. 8

Veiledning

Det kan søkes om matombringing hele året.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

 

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

Matombringing, matutkjøring, matutdeling, omsorgstjenester
Publisert
10.11.2009
Sist endret
17.10.2012

Kontaktinformasjon


Omsorgstjenesten
Virksomhetsleder: Lise Krogstad
likl@hvaler.kommune.no
Tlf.69375413

Hjemmetjenesten:

Avdelingsleder Hege Caspersen, tlf.nr: 69375408

Vaktsykepleiertelefon: 69 37 54 07

Praktisk informasjon