Gå til innhold

Vaksiner

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Kommunehelsetjenesten plikter å tilby vaksinasjon mot smittsomme sykdommer. I tjenesten inngår:

Målgruppe

Innbyggerne i kommunen. Noen vaksiner gis i første rekke til personer som er særlig utsatt.

Vilkår

Nasjonalt folkehelseinstitutt fastsetter retningslinjene for hvilke personer/grupper som skal tilbys ulike vaksiner:

Veiledning

For grunnvaksinering av barn kontaktes helsestasjonen.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven):

  • Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
  • Dersom vedtaket ikke blir endret, kan du klage til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenesten du mottar:

  • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
  • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Pris:
Du må betale en egenandel for noen vaksiner. Grunnvaksine for barn er gratis.

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

smittevern, Difteri, kikhoste, polio, meslinger, kusma, røde hunder, livmorhalskreft, hepatitt B, BCG,DTP, Hib, PKV, DT, MMR, HPV, reisevaksine, kolera, malaria, rabies, tyfus, gulfeber
Publisert
16.09.2010
Sist endret
17.10.2012

Kontaktinformasjon


Hvaler helsestasjon
Dypedalåsen
1684 Vesterøy

Åpningstider:
Mandag-fredag
08.00 - 15.30

Kontakt:
Tlf 69377711

Sykepleier 
Malin Paulsen
Tlf. 48953068
malpau@hvaler.kommune.noHelsesøster
Ine Brandbu

Tlf:69377711/95792011

Hvis den du ringer ikke tar telefonen, kan du prøve å ringe en av de andre numrene.

Praktisk informasjon