Gå til innhold

Helsestasjon for ungdom

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

På helsestasjonen for ungdom kan du få råd og veiledning om rus, røyk, alkohol, seksualitet, prevensjon, kjønnssykdommer, psykiske problemer, fysisk aktivitet og kosthold. På helsestasjonen for ungdom kan de også henvise deg til spesialist.

Helsestasjonen er en deltjeneste til den vanlige helsestasjonsvirksomheten.

Alle ansatte har taushetsplikt.

Målgruppe

Ungdom opp til 20 år.

Vilkår

Tilbudet er gratis.

Samarbeidspartnere

Veiledning

Du kan henvende deg til helsesøster ved skolehelsetjenesten på din skole.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven):

  • Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
  • Dersom vedtaket ikke blir endret, kan du klage til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenesten du mottar:

  • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
  • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

     

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

Helsestasjon, helsesøster, helsetjenester
Publisert
10.11.2009
Sist endret
17.10.2012

Kontaktinformasjon


Helsestasjon for ungdom


Besøksadresse:
Kalandergården - 1. etg.
Storgaten 2-4
1607 Fredrikstad

Åpningstid: mandag og onsdag kl 14.30-16.30

Praktisk informasjon